BIỆT THỰ

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm: Nông Trường VT, Quảng Bình
 • Thời gian: 2019
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế
 • Địa điểm: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2021
 • Tiến độ: Chuẩn bị thi công

 • Tư vấn thiết kế
 • Địa điểm: Đông Hà, Quảng Trị
 • Thời gian: 2021
 • Tiến độ: Chuẩn bị thi công

       Designed by GO ON GROUP