Dự án khác

 • Thiết kế - Thi công nội thất
 • Địa điểm: TP. Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đang thực hiện 

 • Tư vấn thiết kế nội thất
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 2019
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2021
 • Tiến độ: Chuẩn bị thi công

       Designed by GO ON GROUP