Dự án khác

 • Tư vấn thiết kế trọn gói
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Chuẩn bị thi công

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đang thi công

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm:  Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

       Designed by GO ON GROUP