Dự án khác

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2019
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2019
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế nội thất (báo giá)
 • Địa điểm: Đồng Hới, Quảng Bình
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đang thi công

       Designed by GO ON GROUP