NHÀ HÀNG

 • Tư vấn thiết kế
 • Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2019
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế
 • Địa điểm: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2019
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Thiết kế thi công trọn gói
 • Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đang thực hiện

 • Thi công trọn gói
 • Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

       Designed by GO ON GROUP