PHÒNG KHÁM - SPA

 • Tư vấn thiết kế - thi công trọn gói
 • Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2017
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế
 • Địa điểm: Điện Bàn, Quảng Nam
 • Thời gian: 2019
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế - thi công trọn gói
 • Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế - thi công trọn gói
 • Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế trọn gói
 • Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

       Designed by GO ON GROUP