NHÀ PHỐ

 • Tư vấn thiết kế nội thất
 • Địa điểm: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Thời gian: 8/2018
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Thiết kế thi công cải tạo
 • Địa điểm: Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Thời gian: 3/2019
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế
 • Địa điểm: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2018
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế
 • Địa điểm: Điện Bàn, Quảng Nam
 • Thời gian: 2018
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế
 • Địa điểm: Duy Xuyên, Quảng Nam
 • Thời gian: 2018
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Thiết kế thi công trọn gói
 • Địa điểm: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2018
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Thiết kế thi công trọn gói
 • Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2018
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm:  Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2019
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm:  Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2019
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm:  Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm:  Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đã hoàn thành

 • Tư vấn thiết kế - thi công
 • Địa điểm: Hải Châu, Đà Nẵng
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Đang thi công

 • Tư vấn thiết kế trọn gói
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 2020
 • Tiến độ: Chuẩn bị thi công

       Designed by GO ON GROUP